Úvodní stránka - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR 2H
 
 

Úvod

Architektonický atelier byl založen v roce 1990 jako soukromá firma, v roce 2006 se transformoval do právnické osoby. Základem týmu jsou autorizovaný architekt Ivan Hořejší, architekt Jan Hořejší a autorizovaný stavební inženýr Pavel Borota.

Ateliér provádí všechny fáze projektové dokumentace jednotlivých staveb komplexně včetně specializovaných profesí a autorského dozoru při realizaci ( studie, projekt pro stavební povolení, podklady pro výběr dodavatele- projekt pro provedení stavby a specifikace, autorský dozor).

Portfolio prací na webu je uspořádáno podle druhu akcí: soutěže, urbanistické práce (územní studie, ověřovací studie, zastavovací podmínky apod.), stavby pro bydlení ( rodinné a bytové domy, rekonstrukce bytů), administrativní a průmyslové stavby, školní a rekreační stavby, veřejné prostory a stavebně technické projekty (většinou v kooperaci pro další ateliéry).

Ve vlastním atelieru projektujeme architektonicko stavební části projektů a provádíme celkovou koordinaci projektů středně velkých staveb. Specializované části projektů zajišťujeme u dlouhodobě osvědčených specialistů. U rozsáhlejších projektů vytváříme od začátku prací tým s dalšími projektovými ateliery podle charakteru zakázky. Dlouhodobě systematicky spolupracujeme s projektovým atelierem Deltaplan s.r.o., který disponuje velkou kapacitou zejména stavebních projektantů a který zároveň provádí inženýrskou činnost. V oblasti interiéru spolupracujeme s firmou Gradus Praha s.r.o. specializovanou výhradně na projekty interiéru. U projektů zaměřených na sport a rekreaci je naším partnerem ateliér Sportovní stavby s.r.o., při řešení památkově chráněných objektů Atelier ABDF. Inženýrskou investorskou činnost od počáteční fáze až do kolaudace zajišťujeme v kooperaci.

Atelier je pojištěn za případnou škodu z projektové činnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě a dalších neautorizovaných osob ve výši 2 mil.Kč. Během 17 let autorizované činnosti však nebyl uplatněn ani jeden případ škody způsobené touto činností.

 

© 2008 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR 2H | Telefon, fax: +420 257 220 723 | E-mail: atelier2h (at) atelier2h.cz